Matías Costa Luthier

Luthier i músic argentí que resideix a Barcelona.

Es dedica a la construcció d’instruments de corda polsada, especialitzat en guitarra clàssica i acústica. Ha tingut l’honor de realitzar instruments per a grans músics d’Espanya, Uruguay i Argentina, entre ells Jorge Drexler, Kevin Johansen, Mocci, Miguel Aranda, Edu Soto, etc.

També realitza cursos de lutheria personalitzats al seu taller ubicat a Barcelona.

Telèfon: 645 40 71 98
e-mail: hola@matiascostaluthier.com
Pàgina web: https://matiascostaluthier.com/
Adreça: Passatge de la Plana 6
08032, Barcelona