A continuació pots veure els esdeveniments pròxims que guarden relació amb el món de la construcció d’instruments musicals i dels luthiers:

 

NOTA de L’ASSOCIACIÓ: Els esdeveniments citats en aquesta agenda són esdeveniments que organitzen institucions independents de l’Associació Luthiers.Cat.
L’Associació Luthiers.Cat actua només com a informadora i divulgadora d’aquests esdeveniments, i en cap cas es farà responsable del contingut, errates en la informació o les dates, o de qualsevol incidència amb l’esdeveniment mateix.